Besluiten neem je op basis van afwegingen, gevoed door gezond verstand en adequate informatie. Zonder een goede informatiepositie kan de Burgemeester zijn taak en bevoegdheden op het gebied van openbare orde en integrale veiligheid niet uitoefenen. Afgewogen informatie, ook wel Bestuurlijke Intelligence genaamd, stelt ook het college van B&W in staat de kwaliteit van de veiligheid te bewaken en te borgen.

In de huidige tijd is het voor het bestuur lastig om de juiste informatie tot zich te laten komen. De reden daartoe zijn duidelijk, lokale en regionale media worden wegbezuinigd, wethouders kunnen van buiten de stad komen, de raad laat zich academisch leiden en tot slot de bestuurlijk schaalvergroting. Het Veiligheidscollectief biedt hier oplossing.

 Het Veiligheidscollectief heeft een range van producten in huis waarmee wij het bestuur ondersteunen bij de zoektocht naar informatie. Door veredeling en analyse zorgen wij voor die informatiepositie.

Wij vinden dat kwaliteit bestaat uit deskundigheid en maatwerk, zo ook voor een goede informatiepositie. Daarom bevelen wij graag een mix van onderstaande producten aan. Die combinatie, afhankelijk van vraag en behoefte, stellen wij graag met onze klant vast.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Niet leesbaar? Verander code captcha txt