Informatie Design

Bestuurlijke intelligence, het fundament van een goede bestuurlijke informatiepositie, ontstaat door informatie te verzamelen, op waarde te schatten en daar een oordeel over te vellen. [...]

Read More

Informatie Analyse

Informatie geeft pas richting na een gedegen beoordeling. Het Veiligheidscollectief bezit de expertise om verkregen informatie op waarde te schatten. Dat waardeoordeel is afhankelijk van de [...]

Read More

Informatie Beveiliging

Private en publieke organisaties verwerken dagelijks veel (digitale ) informatie. Die gegevens moeten op een juiste en veilige manier verwerkt en bewaard worden. Enerzijds vanwege het belang van [...]

Read More

Privacy Trainingen

De komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) brengt nieuwe en aangescherpte eisen met zich mee voor verwerkingsverantwoordelijken. Om goed beslagen ten ijs te komen hebben de [...]

Read More

Privacy Dashboard

De basis voor veiligheid is het adequaat delen van informatie. Dat vergt een gezonde afweging tussen privacy en doelmatigheid. De Algemene Verordening Gegevens bescherming is daarbij leidend. Om [...]

Read More
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Niet leesbaar? Verander code captcha txt