Private en publieke organisaties verwerken dagelijks veel (digitale ) informatie. Die gegevens moeten op een juiste en veilige manier verwerkt en bewaard worden. Enerzijds vanwege het belang van de klanten en de burgers. Anderzijds vanwege organisatorische belangen. Informatie, gevoelig of met een financiële waarde, mag niet bereikbaar zijn voor criminelen of andere onbevoegden. Het Veiligheidscollectief biedt met de navolgende producten ondersteuning om te komen tot een professionele informatiebeveiliging;

Informatie audit – Met een fysiek- en procesonderzoek op de locatie waar informatie wordt bewaard en bewerkt toetsen wij o.a. de VIR, de VIR-BI en de code informatiebeveiliging. De beveiliging wordt getoetst en op orde gebracht.

Integraal informatie beveiligingsplan – Op basis van informatiestromen, processen en fysieke omstandigheden kunnen wij een integraal informatie beveiligingsplan bieden.

Dashboard datalekken – Organisaties moeten een overzicht hebben van de gegevens die zij bezitten maar ook geconstateerde datalekken vastleggen en melden. Bij niet naleven van deze wet kunnen zware sancties opgelegd worden. Het Veiligheidscollectief kan ondersteuning verlenen door middels een dashboard een goed overzicht te bieden op alle persoonsgegevens maar ook zorg te dragen dat wordt voldaan aan de verplichtingen in de wet Datalekken.

Digitale zelfverdediging – Cybercrime is een grote bedreiging en wordt in de meeste gevallen mogelijk gemaakt door de mens. Voorkom imagoschade door een datalek met deze training. Tijdens de training Digitale Zelfverdediging stellen wij de mens centraal. Wij nemen ze mee in de wereld van cybercrime en bewapenen hen met verschillende tips, tricks en tools zodat zij veiliger kunnen werken.

Veilig inrichten en het gebruik van sociale mediaVan organisaties wordt tegenwoordig verwacht dat ze online beschikbaar zijn en adequaat reageren op berichten. Het Veiligheidscollectief helpt met het beschermen van de online identiteit, het veilig inrichten van sociale media applicaties en het voorkomen van imagoschade.

Jeugd , Veilig online – Naast de zorg voor een veilige organisatie biedt Het Veiligheidscollectief een voor de jeugd op maat gesneden training om de bedreigingen van internet te herkennen en daar adequaat mee om te gaan

 

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Niet leesbaar? Verander code captcha txt