Informatie geeft pas richting na een gedegen beoordeling. Het Veiligheidscollectief bezit de expertise om verkregen informatie op waarde te schatten. Dat waardeoordeel is afhankelijk van de zoekvraag en om die reden onderscheiden wij onze aanpak in;

Strategische analyse – met name bedoel ter ondersteuning van het vorm geven van beleid en het nemen van organisatorische besluiten.

Tactische analyse – ter ondersteuning van operationele organisatie op het gebied van veiligheid.

Trendanalyse – toekomstverkenning ten behoeve van maatschappelijke ontwikkelingen en met betrekking tot veiligheid een mogelijke dreigingsbeeld

Zaakanalyse – analyse specifiek gericht op een van te voren gesteld doel. Dit kan een gekaderd veiligheidsprobleem of – locatie zijn maar ook gericht op individuen en evenementen.

Informatiematrix – De analisten van Het Veiligheidscollectief zijn proactief en reactief. Zij werken op basis van hypotheses, scenario’s en zijn matrix-georiënteerd. De informatiematrix is niet anders dan gebruik te maken van de in een ketensamenwerking aanwezig informatie.

Het Veiligheidscollectief investeert op het gebied van informatie en analyse in de toekomst.  Op dit moment zijn wij, in samenwerking met een aantal partners, bezig met het ontwikkelen van geautomatiseerde kennisuitwisseling. Is uw organisatie geïnteresseerd in dit innovatieve product dan zijn wij natuurlijk bereid om daar over met u over gedachte te wisselen.

 

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Niet leesbaar? Verander code captcha txt