Veiligheid bestaat bij de gratie van informatie. Op basis van een goede informatiepositie nemen publieke en private organisaties beslissingen. Klanten, burgers en rechtspersonen hebben echter ook een positie en verantwoordelijkheid met betrekking tot een veilige samenleving. Zij laten zich daarbij leiden door informatie. Het Veiligheidscollectief biedt een aantal communicatieproducten waarmee opdrachtgevers externe partijen op het gebied van veiligheid in positie kunnen brengen;

De Tafel van 11In de loop der jaren zijn er, naast toezicht & handhaving, een aantal instrumenten voor de zorg voor een goed nalevingsgedrag toegevoegd. De tafel van 11 benoemd een groot aantal beleidsmatige en praktijkgerichte instrumenten. Het Veiligheidscollectief ondersteunt, op basis van de Tafel van 11, het bestuur bij versterken van de handhaving en naleefgedrag van burgers en bedrijven.

Nudging Een motivatietechniek waarbij mensen subtiel worden gestimuleerd om zich op een gewenste wijze te gedragen. Nudging een goede aanvulling op de traditionele instrumenten van gedragsbeïnvloeding (wetgeving, voorlichting en financiële prikkels). Denk daarbij aan het inrichten van het op een dusdanige wijze inrichten van een straat dat weggebruiker hun weggedrag aanpassen. Het Veiligheidscollectief heeft de ervaring en deskundigheid in huis om opdrachtgevers op het gebied van gedragsbeïnvloeding te ondersteunen. Desgevraagd kunnen wij ook zorg dragen voor de uitvoer van beïnvloedingstrajecten waarbij een combinatie met repressieve instrumenten, zoals bijvoorbeeld het z.g. ‘Programmatisch Handhaven’, tot de mogelijkheid behoort.

Crisiscommunicatie – Het aansturen van organisaties, publiek of privaat, onder bijzondere omstandigheden. Uw medewerkers moeten dus voorbereid zijn om in een mogelijke hectiek te werken en de bijzonderheden van crises kunnen identificeren. Mensen die weten wat de effecten van beslissingen kunnen zijn en feedback geven over mogelijke knelpunten, dilemma’s en strategische keuzes. Het Veiligheidscollectief is uw partner om zorg te dragen voor die goede voorbereiding en communicatiestructuur. Vanuit onze ervaring bij verschillende organisaties en vergelijkbare trajecten kunnen wij u adviseren en trainen over de diverse en voor u de beste manier(en) om dit soort vraagstukken op te pakken.

MediationVeiligheid is een spannend beleidsveld waarbij burgers onderling of burgers contra het bestuur recht tegen over elkaar kunnen komen te staan. Bestuurlijke of strafrechtelijke bevoegdheden kunnen daarbij uitkomst bieden. Wij zijn van mening dat repressieve instrumenten soms het doel voorbij schieten, een goed gesprek geeft uitkomst. Bij het Veiligheidscollectief zijn professionele mediators werkzaam die hiervoor kunnen worden ingezet en vanuit een onafhankelijke en onpartijdige positie kunnen bemiddelen.

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Niet leesbaar? Verander code captcha txt