De komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) brengt nieuwe en aangescherpte eisen met zich mee voor verwerkingsverantwoordelijken. Om goed beslagen ten ijs te komen hebben de partners van Het Veiligheidscollectief een trainingsprogramma ontwikkeld.

Praktijkgerichte insteek – Het Veiligheidscollectief gelooft sterk in een pragmatische aanpak en het gebruik van begrijpelijke -zo min mogelijk juridische- taal. Uiteraard komen wet- en regelgeving uitgebreid aan bod, maar we pakken snel door naar concrete praktijkvoorbeelden en oefeningen. De theorie wordt toegelicht aan de hand van gemeentelijke praktijkvoorbeelden en waar gewenst uit specifieke domeinen. Bij onze frontale trainingen werken de deelnemers onder begeleiding van de trainer aan oplossingen voor privacyvraagstukken uit de dagelijkse praktijk. Daarnaast is er alle ruimte om in te gaan op vragen van deelnemers.

Modules – Het Veiligheidscollectief staat maatwerk voor. De klant is daarbij centraal en samen geven wij richting aan specifieke wensen. Op basis van onze ervaring en deskundigheid hebben wij een aantal modules ontwikkeld die het fundament kunnen zijn van uw privacy-organisatie. Deze modules zijn;

  1. De AVG op hoofdlijnen
  2. Privacy Management
  3. Privacy Impact Assessment
  4. Privacy by Design / Privacy by Default
  5. Privacy bewustzijn – E-training
  6. Externe verwerkers en ketensamenwerking
  7. Verdere verwerking van persoonsgegevens
  8. Privacy & Verward Gedrag

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Niet leesbaar? Verander code captcha txt